The Future Maker

יצירת שינוי בעל ערך | קורס מעשי בניהול פרויקטים

הקורס הקרוב יחל ב 20.10.2020

יום שלישי. מפגשים מקוונים בשעות אחר הצהריים

עלות למשתתף: 950 ש"ח (+מע"מ)

תהליך למידה ייחודי בו ננגיש למשתתפים את היסודות והמיומניות של תחום ניהול הפרוייקטים תוך שילוב כלים מתחום החשיבה האג'ילית והחשיבה ההמצאתית-שיטתית. שימת הדגש בקורס היא על מיומניות מעשיות במטרה לייצר בסיס איתן לפעילות היומיומית עבור מי שבפועל מובילים ומתכללים פרויקטים, מיזמים ושינויים בארגון.

שינוי מחשבתי.

למדתי איך להפוך את היום שלי ליעיל יותר.

שילוב של נושאים תיאורטיים עם התנסות מעשית, והרבה דוגמאות מהשטח. הקורס בנוי היטב ומועבר בצורה מעניינת ואיכותית.

הכל היה מעניין! קיבלתי כלים מעשיים שבטוח שאאמץ בעבודה היומיומית.

שמונה מפגשים של שעתיים כל אחד, אחת לשבוע, למעט שבועיים שבהם יתקיימו שני מפגשים, ובסה"כ שישה שבועות.

היקף הקורס: 16 שעות אקדמאיות.

הקורס יחל ביום שלישי ה 20 באוקטובר, המפגשים יתקיימו בשעות אחר הצהריים.

משך הקורס

הקורס מיועד לכל מי שבפעול עוסקים בניהול פרויקטים, בין שיש להם או אין להם הכשרה קודמת בתחום, והמעוניינים להעשיר ולהרחיב את הידע המעשי.

קהל היעד

לספק כלים מעשיים בתכנון, ניהול, בקרה והובלה של פרויקטים, משימות ומיזמים - לשפר את היכולת של המשתתפים לגרום לדברים לקרות!

מטרות הקורס

מפגשים מקוונים. הקורס כולל הרצאות כאשר בין המפגשים יקבלו המשתתפים תרגילים אותם יתבקשו לבצע לפני המפגש העוקב. במהלך כל תקופת הקורס תנתן למשתתפים גישה לקבוצת לימוד מקוונת בה נחלוק דוגמאות ונענה לשאלות.

מתכונת הקורס

הקורס יועבר על ידי יועצים מנוסים, בעלי ניסיון עשיר ומגוון:

מרצים

שלמה אבס

יועץ חדשנות, מומחה בחשיבה המצאתית-שיטתית ומלווה ארגונים בתהליכי שינוי והסתגלות

חמוטל גרנות

מנהלת פרויקטים בכירה ומלוות טרנספורמציות אג'יליות בארגונים

ליאת לנדסמן

שותפה במתן ומנהלת פיתוח עסקי. בעלת ניסיון רב בייעוץ, ליווי וניהול פרויקטים

סילבוס הקורס

במפגשים השונים נסקור נושאים מגוונים בתחום. בכל מפגש ישולבו דוגמאות וינתן זמן לשאלות. את הנושאים הפתוחים ניתן יהיה להרחיב בקבוצת הלימוד המקוונת בה יהיו המרצים זמינים וינתן מענה לשאלות לאורך תקופת הקורס כולו.

הקדמה

ייזום פרויקט - מה חשוב להגדיר בהתחלה, מטרות ויעדים

ניהול תכולה

מפגש #1

ניהול בעלי עניין ותקשורת - תאום ציפיות ובניית אמון כבסיס להצלחה

הגישה הפרואקטיבית - ניהול סיכונים במהלך הפרויקט

מפגש #2

תוכנית עבודה ככלי חשיבה - עקרונות לבניית תוכנית עבודה נכונה

ניהול מכוון תוצרים  ומהו Map Day – כלי תכנון

הפרוייקט כתהליך שינוי הסתגלותי – גישת הערך

מפגש #3

היכרות עם המתודולוגיה האג'ילית: רקע כללי, עקרונות וערכים, פרקטיקות מובילות

מהו SCRUM

מפגש #4

ניהול פרויקטים בעולם החדש – Scaling Agile: מעבר מאיים של Agile לארגון אג'ילי והאתגרים שמעבר זה מציב בפנינו

סקירת מתודולוגיות מובילות: Less, Safe, Spotify, How do we sync?, SOS (Scrum of Scrum), PI Planning

מפגש #5

תהליך בקרת פרוייקט על כל מרכיביו: מדדים, פגישות ודוחות – פרקטיקות מובילות

אמפתיה ככלי עבודה – הנעה לפעולה

מפגש #6

פתרון בעיות בעזרת חשיבה המצאתית שיטתית – איך להתמודד עם בעיות לא צפויות לאורך הפרוייקט, לסגור פערים ביעילות ולחשוב בצורה שונה כדי לגרום לדברים לקרות

מפגש #7

סגירת פרויקט – תחכימים ושיחות משוב ככלי חשוב לשיפור ולמידה – פרקטיקות מובילות

מפגש #8

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
: +972 - 3 - 9233414